A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương hướng chiến lược phát triển giáo dục trường mầm non Tuyết Nghĩa (Giai đoạn 2021 - 2025)

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUỐC OAI

TRƯỜNG MN TUYẾT NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 

 

 

             Tuyết Nghĩa, ngày 02 tháng 6 năm 2021

PHƯƠNG HƯỚNG

Chiến lược phát triển giáo dục trường mầm non Tuyết Nghĩa

Giai đoạn 2021 - 2025

 

 
 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trường mầm non Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1965. Ngày 29/6/2009 trường được chuyển đổi từ trường mầm non bán công thành trường mầm non Tuyết Nghĩa theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của UBND huyện Quốc Oai. Năm 2018 nhà trường được UBND huyện Quốc Oai đầu tư xây dựng bổ sung khu điểm trường trung tâm nằm trên địa bàn thôn Muôn Ro xã Tuyết Nghĩa với tổng diện tích là 6.000m2. Trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2 năm 2019 và được công nhận trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1 năm 2020.

Trường có 3 điểm, khu Muôn Ro, Liên Thôn, Cổ Hiền với tổng diện tích là 8.709m2. Hiện nay cơ sở vật chất của nhà trường tương đối khang trang. Trường có 3 điểm, được đặt tại 3 thôn của xã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại học tập của học sinh. Nhà trường có 26 phòng học/20 nhóm lớp đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi/ngày; Có 2 phòng nghệ thuật, 1 phòng thể chất, 1 phòng tiếng anh, 1 phòng montesri. Trường đã xây dựng được môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm với không gian sáng tạo ở các góc lớp, ở sân trường, góc thư viện, góc vận động, khu vui chơi, vườn cổ tích ... phục vụ cho hoạt động vui chơi sáng tạo của trẻ. Hệ thống sân chơi được trải cỏ đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động vui chơi của trẻ.

Đội ngũ Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tích cực học hỏi và tích lũy các kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ kiến thức để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

 Xây dựng phương hướng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2025 có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của trường. Nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược, các giải pháp cơ bản trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, Hội đồng trường, cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 của cấp học mầm non Huyện Quốc Oai.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển giáo dục mầm non, trường mầm non Tuyết Nghĩa xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường cụ thể như sau:

II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

  1. Những căn cứ, cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Hà Nội và của huyện Quốc Oai;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giao viên mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phát triển giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai về phát triển giáo dục mầm non huyện Quốc Oai giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết Đảng bộ, Hội đồng nhân dân xã Tuyết Nghĩa giai đoạn 2020-2025.

2. Tình hình nhà trường

2.1. Điểm mạnh

* Công tác quản lý

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy - HĐND - UBND xã; các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh trên địa bàn.

- Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý.

- Thực hiện tốt các hoạt động hành chính, tài chính, việc bảo quản tài sản, nâng cao sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, công tác kiểm kê, theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.

- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và qui định của nhà nước.

- Tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị. Hằng năm tổ chức cho giáo viên ký cam kết thực hiện đạo đức nhà giáo.

* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số CBGVNV: 65; Cán bộ quản lý: 03; Giáo viên: 44; nhân viên: 18 (Trong đó: Y tế: 01; Kế toán: 01; văn thư: 01; nhân viên nấu ăn: 11; bảo vệ: 04).

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: (01; NV kế toán); Đại học: 35 (CBQL: 03; giáo viên 32); Cao đẳng: 09 (giáo viên 03; nhân viên: 06).

Tổng số Đảng viên: 26 Trong đó: CBQL: 03; giáo viên 20; nhân viên: 03

Ban giám hiệu có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn trau dồi kiến thức, tự học tự rèn để nâng cao năng lực công tác quản lý.

Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tích cực học hỏi và tích lũy các kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ kiến thức để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

          * Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường

Hội đồng trường được tổ chức đúng theo Điều lệ trường mầm non, có phân công nhiệm vụ các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học theo quy chế tập trung dân chủ.

Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, hàng năm liên tục xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng bộ tặng giấy khen.

 Công đoàn: Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các phong trào văn hoá văn nghệ, hỗ trợ ngày công, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBGVNV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và củng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu. Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nhiều năm liền đạt chi đoàn cơ sở vững mạnh

* Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

- Tổng số nhóm lớp: 20 nhóm lớp; Mẫu giáo 16 lớp; Nhóm trẻ 4 nhóm.

- Tổng số trẻ: 518/729 trẻ. Đạt 70% trẻ trong độ tuổi xã hội ra lớp.

+ Nhà trẻ:  107/305 cháu đạt tỷ lệ 35%.

+ Mẫu giáo: 411/424 cháu đạt  tỷ lệ 97%.

+ Trẻ 5 tuổi 141/141đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ chuyên cần: Trẻ 5 tuổi 98%, Trẻ dưới 5 tuổi 96%.

- Trẻ phát triển bình thường 98%; Trẻ suy dinh dưỡng 2%.

- Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ:

+ Nhà trường duy trì công tác tổ chức nấu ăn cho trẻ: Tổng số khu tổ chức ăn bán trú 3/3 khu; số nhóm lớp bán trú  = 20 nhóm lớp; số trẻ bán trú = 518/518 trẻ đạt 100%. Trong đó: Số trẻ nhà trẻ ăn bán trú: 107/107 trẻ ; Mẫu giáo: 411/411.

+ Các nhóm lớp thực hiện tốt các nề nếp vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường đảm bảo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.

+ Nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện theo Thông tư số 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Tuyên truyền tới các ban ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh về công tác phòng, chống tai nạn cho trẻ trong trường mầm non. Thường xuyên kiểm tra CSVC, đồ dùng đồ chơi và các trang thiết bị để sớm phát hiện những biến cố (nếu có) xảy ra. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi đến trường và không có tình trạng bạo hành xâm hại trẻ em, không có dịch bệnh, ngộ độc sảy ra.

+ Chăm sóc sức khỏe cho trẻ: Nhà trường có đủ nước uống, nước rửa ấm cho trẻ, mua sắm, chiếu, xốp trải nền, chăn ấm cho trẻ trong mùa đông.

* Cơ sở vật chất

- Với tổng diện tích sử dụng 8.709m2. Bình quân 16,8m2 /trẻ.

- Các phòng học: 26 phòng

- Các phòng chức năng: 03 phòng

- Khuôn viên, sân chơi, các khu vực chơi cho trẻ: có 3 sân chơi và 03 khu vự chơi cho trẻ.

- Vườn rau: có vườn rau và vườn cây ăn quả cho trẻ khám phá, trải nghiệm.

- Nước sạch dùng cho cô và trẻ: 3/3 khu

- Trang thiết bị và đồ dùng dạy học đủ theo Thông tư 01: Nhà trường mua sắm đầy đủ các trang thiết bị và đồ dùng dạy học cho cô và trẻ 20/20 nhóm lớp.

2.2. Điểm yếu

* Công tác quản lý

 Đánh giá chất lượng chuyên môn và các hoạt động giáo dục của giáo viên còn mang tính động viên, công tác kiểm tra giám sát đôi khi chưa chặt chẽ.

* Đội ngũ giáo viên, nhân viên

- Một số giáo viên trẻ mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ. Khả năng vận dụng phương pháp mới và ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu trên mạng còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Một số giáo viên đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ nên thường xuyên xin nghỉ do con ốm.

- Nhà trường còn 09 đồng chí giáo viên chưa đạt chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ ngày 30/6/2020 quy định lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

* Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường

- Các tổ chức đoàn thể sinh hoạt hàng tháng đôi khi chưa đúng lịch theo kế hoạch.

- Chưa động viên khen thưởng kịp thời, do nguồn kinh phí hạn hẹp.

* Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

- Nhận thức về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ trong một bộ phận CMHS còn bất cập, thiếu tính phối hợp.

- Tỷ lệ chuyên cần chưa đồng đều giữa các tháng.

* Cơ sở vật chất

          - Cơ sở vật chất đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, tuy nhiên còn chưa đồng bộ, thiếu thiết bị phòng tin học, ngoại ngữ, nghệ thuật.

          - Không huy động được viện trợ, tài trợ, huy động tự nguyện, huy động vốn ngoài ngân sách đầu tư cho giáo dục.

3. Thời cơ

 Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các Ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là sự quan tâm của Phòng giáo dục và Đào tạo. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã có những bước phát triển ổn định, đời sống người dân đã có những cải thiện đáng kể, nhu cầu học tập của con em ngày càng cao.

Được sự đồng thuận của Ban đại diện cha mẹ trẻ em đã luôn phối hợp, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục.

4. Thách thức

Cơ sở vật chất chưa hiện đại, chưa có đủ máy tính cho phòng tin học, thiếu thiết bị phòng cho trẻ làm quen với tiếng Anh, phòng âm nhạc để tổ chức các hoạt động chuyên biệt.

Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục và ý thức,  sự quan tâm của cha mẹ trẻ, của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên

 Đổi mới công tác quản lý, xây dựng nhà trường thực sự là một trường đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 1 trở thành trung tâm văn hóa giáo dục của địa phương.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực phát triển.

Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao thông cho trẻ.

Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục, giữ vững chất lượng trong nhà trường.

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động giáo dục và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Từng bước tu sửa, nâng cấp, xây dựng và mua sắm mới cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục theo hướng đồng bộ tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Xây dựng văn hóa nhà trường, tạo dựng môi trường thân thiện.“Xanh, sạch, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

  1. Sứ mệnh

Tạo dựng được môi trường giáo dục có nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, đem lại một môi trường học tập và phát triển an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt của trẻ từ 2-5 tuổi, để các em trở thành những người ham học, biết cách học và biết cư xử phải phép, để mỗi trẻ em đều có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân. Các em sẽ được nuôi dạy để không những trở nên tự tin bước vào lớp một ở các trường tiểu học mà còn thành công ở những bậc học tiếp theo và trọn đời.

 Xây dựng trường học có tính kỉ luật lao động, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.

  1. Tầm nhìn

Trong thời gian 5 năm hoạt động sắp tới, trường mầm non Tuyết Nghĩa không ngừng nỗ lực trở thành một trường mầm non với chất lượng nuôi dạy tốt, chuẩn mực, đáp ứng nhu cầu và mong đợi ngày càng nâng cao của phụ huynh trong và ngoài địa bàn xã, là sự lựa chọn đầu tiên cho các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi mầm non.

Không những vậy nhà trường phấn đấu luôn là một ngôi trường thân thiện, có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Là một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên cống hiến và học sinh luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân, có những kĩ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Tinh thần đoàn kết                  - Tính sáng tạo

- Khát vọng vươn lên                - Tính trung thực

- Tinh thần trách nhiệm             - Tình nhân ái

- Sự hợp tác                                - Mãi phấn đấu, hướng đến tương lai.

4. Phương châm hành động

- “Chất lượng chăm sóc, giáo dục là danh dự của nhà trường”.

- “Tư duy giáo dục luôn thay đổi theo nhu cầu xã hội”

- "Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai"

- "Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ"

IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

- Giữ vững và phát huy những thế mạnh, danh hiệu của nhà trường, góp phần phát triển văn hóa giáo dục theo hướng văn minh, hiện đại, xứng với tiềm năng và vị thế của Huyện Quốc Oai.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong nhà trường đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục ngày 14/6/2019, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm. Nâng cao đạo đức, nghề nghiệp, chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên mầm non, thực hiện chế độ đãi ngộ góp phần nâng cao đời sống giáo viên, nhân viên.

- Đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị điều kiện phổ cập cho trẻ em 4 tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận giáo dục tiên tiến; Xây dựng mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; xây dượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ đào tạo, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, có chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách đẹp.

- Đổi mới công tác quản lý nhà trường, nâng cao năng lực tự chủ nhà trường; Xây dựng mô hình phối hợp hỗ trợ gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, chuẩn bị tốt cho trẻ em khối 5 tuổi vào lớp 1

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận với phương pháp giáo dục tiên tiến

- Phấn đấu đạt danh hiệu trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Tuyết Nghĩa cho phát triển GDMN vững chắc, toàn diện.

- Duy trì 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú: 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, giảm tỷ lệ trẻ em SDD thể nhẹ dưới 3%, giảm cân trung bình 0,4%, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì được khống chế. Tổ chức học hòa nhập cho trẻ em khuyết tật theo Điều lệ trường mầm non.

- Huy động 70% trẻ trong độ tuổi tuyển sinh nhà trẻ và 100% trẻ mẫu giáo trong độ tuổi trên địa bàn đến lớp; Duy trì chất lượng phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ GD&ĐT trình Chính phủ phê duyệt.

- Đảm bảo trẻ em, giáo viên trong nhà trường thuộc đối tượng áp dụng được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển Giáo dục mầm non của Thành phố theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ.

- Đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục đạt chuẩn chất lượng GDMN, tiếp cận và ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, khẳng định thương hiệu và chất lượng riêng của nhà trường.

- 100% giáo viên sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công quản lý và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, xây dựng và thực hiện thường xuyên các hoạt động của nhà trường trên hệ thống website của nhà trường.

2.2. Xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

- Phấn đấu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2024

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu hiện đại hoá các nhóm lớp. Từng bước tiếp cận vật chất kỹ thuật, công nghệ thông tin. Lắp máy chiếu tại các nhóm lớp.

- Phấn đấu đến năm 2024 xây thêm 4 phòng chức năng (1 Phòng nghệ thuật, 1 phòng thể chất, 1 phòng tin học, 1 phòng đa năng) và hệ thống phòng cháy chữa cháy ở điểm lẻ.

Tiếp tục duy trì sử dụng đạt hiệu quả trang thông tin điện tử tại nhà trường, xây dựng phòng thư viện mầm non theo Luật thư viện ngày 21/11/2019. Ứng dụng CNTT số hóa trường học (Trang Website, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng các phần mềm quản lý, camera nội bộ, tivi, máy tính tại các nhóm lớp để bồi dưỡng, khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng intenet, thư viện điện tử ngành; Trẻ được làm quen với phần mềm trò chơi ứng dụng CNTT, làm quen với vi tính, máy tính...).

Đảm bảo có đủ đồ dùng dạy học theo quy định, hướng tới sử dụng đồ dùng tiên tiến và hiện đại.

2.3. Xây dựng, phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đạt trên chuẩn về trình độ chuyên môn đạt 100%; 25% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, quản lý giáo dục và quản lý nhà nước; 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN. Không vi phạm đạo đức nhà giáo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ nhà giáo.

- 100% CBQL được thăng hạng theo quy định.

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất có 90% đạt mức độ khá trở lên.

- Hàng năm 100% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp GDMN, cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo các chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.

- 100% CBQL và đội ngũ giáo viên trong trường được tham gia các lớp bồi dưỡng ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến.

- Duy trì chi bộ Đảng trong nhà trường, phấn đấu đến năm 2025 có 33/65 CB,GV,NV trong trường là Đảng viên.

V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

        - Tăng cường trách nhiệm công tác quản lý chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phát triển giáo dục mầm non của huyện Quốc Oai nói chung, trường mầm non Tuyết Nghĩa nói riêng.

        - Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức nhà giáo tới CBQL,GV,NV trong trường. Chú trọng tuyên truyền việc  làm tốt, tấm gương nhà giaó tiêu biểu  đi đầu đổi mới, nhân rộng trong trường.

       - CB,GV, NV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng.

       - Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong nhà trường đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

        2. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý,  giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo

- Duy trì đội ngũ về cán bộ quản lý, tham mưu đề xuất số lượng giáo viên, nhân viên đảm bảo số lượng theo qui định.

- Tích cực phối hợp chặt chẽ trong BGH để tập trung, đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý. Động viên, khuyến khích giáo viên, nhân viên có tinh thần tự học, có tác phong, đạo đức nghề nghiệp tốt. Xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn về chức danh nghề nghiệp, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi để thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo xu hướng phát triển, tiếp cận phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến.

 - Đảm bảo chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà  giáo, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham quan, học tập các  mô hình trường mầm non chất lượng cao, các trường điểm của các huyện lân cận

- Làm tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng mềm cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo yêu cầu chuẩn giáo viên, quản lý các cấp.

- Đánh giá cán bộ công chức, viên chức, người lao động sát, đúng với yêu  cầu công việc và nhiệm vụ được giao, tránh nể nang, hình thức “cào bằng”. Lấy kết quả đánh giá hàng năm làm cơ sở thực hiện đề án tinh giản biên chế. Nâng cao trách  nhiệm của quản lý, giáo viên, nhân viên đối với công việc được giao. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng động viên khích lệ kịp thời đối với cá nhân đạt giải cao trong các hội thi của huyện, thành phố.

3. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non

- Ứng dụng CNTT, cải cách hành chính trong quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng đồng bộ. Đẩy mạnh phương pháp đổi mới dạy và học, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc  CSGD trẻ.

- Thực hiện tốt phân cấp quản lý, nâng cao trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng đối với các hoạt động của nhà trường.

- Quản lý chặt chẽ, khoa học  công tác tài chính, tài sản. Thực hiện đổi mới trong kiểm tra đánh giá.

- Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm về  những vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non theo phân cấp quản lý. Nhà trường có trách nhiệm xây dựng thương hiệu riêng và cam kết chất lượng với phụ huynh 

- CBQL gương mẫu thực hiện nền nếp, kỷ cương, nề lối, phong cách làm việc để giáo viên, nhân viên noi theo.

-  Nhà trường chủ động phối hợp với trạm y tế, Phòng y tế, trung tâm y tế huyện trong công tác khám, phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ có khó khăn về sinh lý, thế chất và tâm lý. Hướng dẫn tuyên truyền trong nhà trường, cộng đồng, phụ huynh để kịp thời phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ.

4. Xây dựng mô hình nhóm, lớp hiện đại và đổi mới nội dung, phương  pháp GDMN theo hướng hội nhập Quốc tế

4.1. Xây dựng mô hình trường học kết nối

- Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm Sáng- xanh-

sạch - đẹp- an toàn. Tận dụng diện tích mặt đất tạo sân, vườn sinh thái, qui hoạch cây xanh, bóng mát, cây ăn quả, khu vui chơi thể chất an toàn cho trẻ.

- Đảm bảo 50% diện tích là sân cỏ trên toàn bộ các điểm trường.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường  trải nghiệm lấy trẻ làm trung tâm trên toàn bộ các nhóm, lớp. Chú trọng  giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, phát triển khả năng tự tin, tự lập, tự phục vụ, khả năng giao tiếp. Trẻ mẫu giáo được làm quen tin học, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của dân tộc. Chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào phổ thông.

- Ứng dụng CNTT vào dạy và học phù hợp, sử dụng hòm thư điện tử

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình- nhà trường và cộng đồng trong công tác CSGD trẻ. Khảo sát, đánh giá, cam kết chất lượng với cha mẹ trẻ.

4.2. Đổi mới nội dung, phương pháp GDMN theo hướng hội nhập quôc tế

- Triển khai, thực hiện đánh giá trẻ ở các độ tuổi (nhà trẻ, mẫu giáo). Theo các mục tiêu.

- Sử dụng phương pháp Montessori trên các nhóm lớp theo chỉ đạo của Phòng GD, Sở GD&ĐT.

5. Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa trong nhà trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách, khuyến khích công tác XHH trong nhà trường. Huy động sự tham gia của tổ chức, cá nhân tăng nguồn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục mầm non tại địa phương.

6. Hoàn thiện qui hoạch mạng lưới nhóm, lớp, tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư CSVC, xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa

- Tham mưu xây dựng bổ xung thêm 4 phòng chức năng, hệ thống phòng cháy chữa cháy trường mầm non Tuyết Nghĩa, đảm bảo sĩ số trẻ/nhóm lớp theo Điều lệ trường mầm non. Đảm bảo nhóm, lớp có công trình vệ sinh và nước sạch đạt chuẩn.

- Tham mưu UBND huyện, Phòng tài chính đầu tư kinh phí đầu tư trang thiết bị, đồ dùng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xây dựng trường mầm non cộng hòa đạt chuẩn quốc gia

- Rà soát, dần thay thế trang thiết bị, đồ dùng theo hướng hiện đại.

- Quan tâm, đầu tư các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy

- Đầu tư kết nối mạng Intenet, lắp đặt hệ thống Camera trên tất cả các nhóm lớp.

VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến 2022

1.1. Chất lượng đội ngũ

+ Đạt chuẩn: CBQL,GV,NV: 65/65 đạt 100%

+ Trên chuẩn: CBQL: 3/3 đạt 100%; GV: 35/44 đạt 79,5%; NV: 9/14 đạt 64,2%.

- Giáo viên hạng III: 38; Giáo viên hạng IV: 9

- Tỷ lệ giáo viên/nhóm, lớp: 44/20 nhóm lớp đạt 2,2

- Trình độ trung cấp lý luận chính trị: 04

- 100% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 10% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- 14/47 CBGV đạt 30% đánh giá xếp loại tốt theo chuẩn nghề nghiệp GVMN; 27/47 CBGV đạt 57,5% đánh giá xếp loại khá theo chuẩn nghề nghiệp GVMN; 06/47 CBGV đạt 12,5% đánh giá xếp loại đạt (Do giáo viên bằng trung cấp); Không có giáo viên xếp loại chưa đạt.

- 30% CBGVNV được đánh giá xếp loại công chức viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 70% CBGVNV được đánh giá xếp loại công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Trên 90% CBGVNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong tổng số danh hiệu lao động tiên tiến.

- 22/44 giáo viên là Đảng viên, chiếm tỷ lệ 50%

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính chị; có năng lực chuyên môn khá tốt; có trình độ tin học, ngoại ngữ đảm bảo mức tối thiểu; có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đầu tư có trọng điểm để bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán; cán bộ, giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

1.2. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

Huy động trẻ đến trường:

+ Nhà trẻ:  117/334 cháu đạt tỷ lệ 35%.

+ Mẫu giáo: 411/424 cháu đạt  tỷ lệ 97%; trong đó trẻ 4 tuổi và 5 tuổi đạt 100%.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

- 100% trẻ được cân đo và khám bệnh sức khỏe định kỳ.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 3%; Thấp còi dưới 3%. Trẻ phát triển bình thường 98%.

- Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

- Khống chế tỷ lệ trẻ béo phì.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.

- Trẻ chuyên cần đạt: Trẻ 5 tuổi 95 - 98% ; Trẻ dưới 5 tuổi 90 - 95%.

- 100% trẻ được theo dõi đánh giá theo quy định.

-Thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: Phấn đấu 70% trẻ khuyết tật thể nhẹ ra lớp.

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với trẻ em.

- Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ một cách có hiệu quả, đặc biệt là chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Đổi mới phương pháp giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tăng cường đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, tri nghiệm và sáng tạo theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học”phù hợp với độ tuổi trẻ. Giáo viên ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non trong tình hình mới. Chú trọng ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori, steam đối với trẻ mẫu giáo.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần, nâng cao chất

lượng chăm sóc nuôi dưỡng trong nhà trường.

1.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng

- Mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 1.

Dự kiến cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, mua sắm đồ dùng trong giai đoạn 1 như sau:

STT

Nội dung cải tạo, sửa chữa

Nguồn kinh phí

21

- Cải tạo môi trường khu Trung Tâm cũ

Ngân sách

- 100-120 triệu đồng

22

- Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, học liệu đồ dùng montessori dành cho giáo dục mầm non.

Học phẩm, ngân sách

- 100-150 triệu đồng

33

- Bổ sung bình đựng nước, chiếu, bát, đĩa, chảo, xoong nồi, tủ hấp cơm, bếp đun điện từ.

- Sửa chữa tủ lạnh, nồi cơm...

Trang thiết bị bán trú, ngân sách

- 200-300 triệu đồng

44

- Sửa chữa đường điện, quạt điện, thay bóng  điện cho các nhóm lớp và bếp khu Trung Tâm cũ.

- Mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh.

Ngân sách

- 270 triệu đồng (nguồn không tự chủ, học phí)

55

- Tiếp tục lát sân trường khu Muôn Ro

Ngân sách

- 550 triệu đồng

66

- Bổ xung cây cảnh trước hiên các lớp học.

Ngân sách

- 50-100 triệu đồng

* Đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

- Trong giai đoạn 1 nhà trường đầu tư, mua sắm đồ dùng đồ chơi một phòng học montessori cho trẻ mẫu giáo hoạt động trải nghiệm và tiếp xúc với các phương pháp giáo dục hiện đại.

- Chỉ đạo giáo viên tăng cường làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ các nguyên vật liệu phế thải.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xin kinh phí để mua bổ xung thêm các trang thiết bị phục vụ cho phòng tin học và ngoại ngữ

1.4. Công tác kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia

Giữ vững tiêu chí đạt chuẩn chất lượng giáo dục trường mầm non cấp độ 2.

Duy trì trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

* Kinh phí hoạt động: dự kiến 3 tỷ đồng

* Công tác thi đua

- Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến trở lên

- Công đoàn: Vững mạnh trở lên

- Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2023 đến 2025

2.1. Chất lượng đội ngũ

+ Đạt chuẩn: CBQL,GV,NV: 65/65  đạt 100%

+ Trên chuẩn: CBQL: 3/3 đạt 100%; GV: 44/44 đạt 100%; NV: 10/14 đạt 71,4%.

- Giáo viên hạng III: 44; Giáo viên hạng IV: 0

- Tỷ lệ giáo viên/nhóm, lớp: 44/20 nhóm lớp đạt 2,2

- Trình độ trung cấp lý luận chính trị: 05

- 100% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 15% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- 16/49 CBGV đạt 32,6% đánh giá xếp loại tốt theo chuẩn nghề nghiệp GVMN; Còn lại xếp loại  khá theo chuẩn nghề nghiệp GVMN; Không có giáo viên xếp loại đạt và chưa đạt.

- 30% CBGVNV được đánh giá xếp loại công chức viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 70% CBGVNV được đánh giá xếp loại công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- 100% CBGVNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong tổng số danh hiệu lao động tiên tiến.

- 23/44 giáo viên là Đảng viên, chiếm tỷ lệ 52%.

 

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ: Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính chị; có năng lực chuyên môn khá tốt; có trình độ tin học, ngoại ngữ đảm bảo mức tối thiểu; có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đầu tư có trọng điểm để bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán; cán bộ, giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

2.2. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

Huy động trẻ đến trường:

+ Nhà trẻ:  125/345 cháu đạt tỷ lệ 36,2%.

+ Mẫu giáo: 415/426 cháu đạt  tỷ lệ 97%; trong đó trẻ 4 tuổi và 5 tuổi đạt 100%.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

- 100% trẻ được cân đo và khám bệnh sức khỏe định kỳ.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 2%; Thấp còi dưới 3%. Trẻ phát triển bình thường 98%.

- Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

- Khống chế tỷ lệ trẻ béo phì.

- Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.

- Trẻ chuyên cần đạt: Trẻ 5 tuổi 95 - 98% ; Trẻ dưới 5 tuổi 90 - 95%.

- 100% trẻ được theo dõi đánh giá theo quy định.

-Thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: Phấn đấu 70% trẻ khuyết tật thể nhẹ ra lớp.

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ, ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại. Xây dựng bài dạy về các kỹ năng thực hành cuộc sống theo phương pháp giáo dục Montessori, các hoạt động khám phá trải nghiệm, thí nghiệm theo phương pháp steam… Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong trường như: Hoạt động làm quen tiếng anh, phát triển năng khiếu về âm nhạc, hội họa,…

- Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trong nhà trường đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ, giúp trẻ phát triển cân đố, hài hòa, tự tin, mạnh dạn.

2.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng

* Dự kiến cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, mua sắm đồ dùng trong giai đoạn 2 như sau:

- Để đạt được chuẩn Quốc gia mức độ 2 thì nhà trường còn thiếu các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của trẻ như: Phòng máy tính, phòng thư viện và một số trang thiết bị hiện đại.

- Thiếu phòng học, thiếu phòng chức năng, thiếu phòng bộ môn phục vụ học học tập và sinh hoạt của trẻ khu Liên Thôn, CSVC thì xuống cấp.

* Để đảm bảo theo thông tư 13 của Bộ GD&ĐT ngày 26/05/2020: Có đủ khối phòng hành chính quản trị, khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc mà giáo dục trẻ em, khối phòng tổ chức ăn, khối phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình quy định tại các khoản 1,2,3,4 điều này. Thiết bị dạy học được đảm bảo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trường đề xuất một số nội dung sau:

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khu Liên Thôn theo hướng chuẩn Quốc gia mức độ 2. Kinh phí khai toán dự kiến 20 tỷ đồng cho 5 năm.

- Đầu tư phòng máy tính, phòng thư viện và một số trang thiết bị hiện đại. Kinh phí khai toán dự kiến 15 tỷ đồng cho 5 năm.

2.4. Công tác kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia

Phấn đấu các tiêu chí đạt chuẩn chất lượng giáo dục trường mầm non cấp độ 1 và trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

* Công tác thi đua

- Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến trở lên

- Công đoàn: Vững mạnh trở lên

- Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với nhà trường

- Xây dựng kế hoạch chiến lược trình các cấp có thẩm quyền để phê duyệt.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

- Tham mưu các cấp lãnh đạo về phê duyệt chủ trương và đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo những hạng mục cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và bổ sung nhân sự cho trường.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình duy trì trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 Phấn đấu đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 và trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

2. Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai từng nhiệm vụ cụ thể được phân công, đồng thời kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học

  1. Các tổ trưởng chuyên môn

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

-  Phối hợp với Chuyên môn trong việc triển khai các nhiệm vụ và đề ra giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện của tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với các đoàn thể trong trường tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức triển khai nhiệm vụ hàng năm đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước.

4. Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội

- Căn cứ chức năng nhệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức chính trị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có ý kiến đóng góp với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.

5. Đối với giáo viên, nhân viên

- Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Thực hiện các nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức nâng cao chất lượng chuyên môn.

- Dạy trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn, có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép phù hợp, không nói tục, chửi bậy. Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình với cô giáo, bạn bè và những người xung quanh. Tham gia tích cực các hoạt động của nhóm/lớp và nhà trường tổ chức.

- Tăng cường công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đi học đều, đúng giờ, trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thời tiết, thuận tiện khi tham gia các hoạt động.

Trên đây là Phương hướng chiến lược phát triển trường mầm non Tuyết Nghĩa giai đoạn 2021-2025. Kính đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm phê duyệt để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (Để phê duyệt);

- UBND xã (Để xác nhận);

- CBQL, GV, NV nhà trường; (Để thực hiện)

- Lưu: VT.

TM.BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Minh

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TUYẾT NGHĨA

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN QUỐC OAI


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 121 trong 26 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 157
Hôm qua : 246
Tháng trước : 2.698